Cà phê đứng, đừng phê quá (14)cliphai

Bàn số 1 - Cái gã mù mà em vừa cho tiền, đúng là mù thật chứ không phải mù giả. - Sao anh biết? - Vì sau khi em đưa tiền, hắn ta bảo: Xin cám ơn người đẹp. * * * Bàn số 2 - ...
1 2 47